Modlitba svatého růžence začíná zhruba půl hodiny před každou mší svatou. Kdo přijdete okolo půl, začněte, i kdybyste byli zatím v kostele sami, aby se pak s modlitbou zbytečně nespěchalo. Ve farnosti působí dvě skupiny živého růžence. pater Jiří

 

SVATÝ RŮŽENEC

Svatý růženec je modlitba církve. S Pannou Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích – důležitých událostech ze života Ježíše Krista. Modlitba růžence spočívá v opakování andělského pozdravení s rozjímáním o událostech z Ježíšova života (narození, veřejného působení, výkupného utrpení a oslavení).

Svatý Jan Pavel II. prohlásil: "Růženec je současně meditací i prosbou. Připomenul, že "růženec Panny Marie, který se z vnuknutí Ducha Svatého postupně rozvíjel v druhém tisíciletí, je oblíbená modlitba mnoha světců a učitelský úřad Církve k ní často vybízí." Proti hrozbám válek, terorismu a všem druhům zla, tento papež pozvedl růženec se slovy: "Toto je největší lék. Modlete se, modlete se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží." V roce 2003 bylo od něj do růžence připojeno pět tajemství světla.

Růženec je modlitbou prostou i náročnou. Je pro každého a přitom k ní patří plné zapojení srdce i mysli. Má 4 x 5 desátků s 20 tajemstvími.

  • Radostným růžencem si připomínáme Otcovu lásku, s níž nám poslal svého Syna, abychom skrze něj měli věčný život v jeho společenství.
  • Růžencem světla je nám skrze rozjímání o událostech Ježíšova veřejného působení nabízen správný pohled na životní cestu až po tajemství eucharistie, která je nejvzácnějším Božím darem.
  • Bolestným růžencem rozjímáme o díle vykoupení skrze utrpení a smrt Božího Syna za hříchy jednoho každého z nás. Je připomínkou toho, jak velké zlo je hřích.
  • Slavným růžencem je náš pohled směrován k věčnému cíli, kterým je trvalé spojení s Bohem. Je to pohled za hranici smrti do náruče všeobjímající Otcovy lásky.

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada a materiální záležitosti