Kdo z pokřtěných chlapců nebo mužů chce chodit ministrovat - tedy sloužit pomocí u oltáře při mši svaté nebo jiných obřadech, ať přijde alespoň deset minut předem do sakristie. Pokud zatím nic neumí, nevadí, naučíme. Podmínkou je slušné chování a oblečení vhodné do kostela. Pokud se chlapec sám bojí, může ho alespoň zpočátku doprovázet tatínek. 

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada a materiální záležitosti