Panna Maria vyslovila souhlas s početím Božího Syna. Díky tomu se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi

Ochrana nenarozeného života, podpora rodin; zlo umělých potratů, asistované reprodukce, pokusů na lidských emryích, antikoncepce (potratová - tělísko, podmíněně potratová - "hormony")... to vše by nemělounikat naší pozornosti. I mezi námi věřícími panují rozdílné názory, jaké konkrétními postupy, prostředky volit. V čem bychom měli být ale zajedno, je modlitba a oběť. Již dvanáct let koordinuji v naší zemi modlitební hnutí Modlitby za nejmenší. Přidejte se k nám! Více informací a možnost přihlášenízde.

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada a materiální záležitosti