Každý poslední pátek v měsíci je po mši sv. celonoční smírná adorace: čas modlitby a ztišení před Pánem Ježíšem. Začínáme společnými modlitbami, pak v tichosti setrváváme před Pánem Ježíšem, každý jak může. Přijít či odejít lze kdykoliv. Konkrétně prosíme Pána o odpuštění našich hříchů i hříchů druhých, zvláště těch, kteří Pána ignorují. Chceme svou nepatrnou přítomností dát Pánu najevo, že nám na něm záleží, že nás mrzí urážky a nezájem - nás i druhých. Dále prosíme za posvěcení duchovenstva, tedy vyprošujeme biskupům, kněžím i jáhnům, aby jejich srdce i celý život odpovídaly důstojnosti stavu, do kterého je Pán povolal. V sobotu ráno, v 6.15, se pomodlíme svatý růženec a pak zakončíme adoraci požehnáním. Navazuje mše svatá od 7.00. Po dohodě je možné zajistit mimozručským zájemcům nocleh, skupině i duchovní program v sobotu dopoledne.

Pro úplnost, ostatní pátky je tichá adorace po mši svaté do 21.00. 

 

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada a materiální záležitosti