Farní oznámení                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 6. neděle velikonoční - 22. května 2022

Dnešní slovo Boží nám může mnoho sdělit o pusobení Ducha Svatého v církvi Kristově. V evangeliu (Jan 14,23-29) ho Pán Ježíš ohlašuje, ve Skutcích (15,1-29) jej vidíme už při díle. I nám Pán Ježíš slibuje a nabízí pomoc Ducha Svatého. Udělejme mu ve svém srdci místo.

1. Liturgický kalendář:

 ve čtvrtek - slavnost Nanebevstoupení Páně

v pátek - začíná devitidenní Novéna k Duchu Svatému

2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

3. Od 23. do 25. května jsou Dny Kžíže (dies rogationum - dny prosby). Budeme se modlit: v pondělí za dobrou úrodu, v úterý za posvěcení lidské práce, ve středu za hladovějící.

4. V sobotu 28. května 2022 v 10:30 hod. při mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Václav Malý, bude udělována svátost biřmování. Zpověď pro biřmovance, jejich kmotry a ostatní členy rodiny v kostele ve Zruči n/S. v pátek 27. května od 19:00 hod.

5. Všem Vám,  kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.