Farní oznámení                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .  Slavnost Těla a Krve Páně - 19. června 2022

Každou neděli si na začátku bohoslužby přejeme, aby Pán byl s námi. Co si tak každou neděli přejeme, toho naplnění slavíme. Slavíme tajemství Pána, který s námi zůstává ve svátosti Božího Těla. Vyjděme mu vstříc s pokorným rozpomenutím, jak málo na přítomnost Pána Ježíše ve svátosti oltářní myslíme.

1. Liturgický kalendář:

 v úterý - památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

ve čtvrtek - slavnost Narození sv. Jana Křtitele

v pátek - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - v tento den není půst

v sobotu - památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

2. V pondělí 20. června v 10:00 hod. v kostele v Kácově se bude konat pohřební mše sv. za zesnulou Marii Bezačinskou ze Soušic a potom uložíme naši sestru k věčnému spánku na místním hřbitově.

Odpočinutí věčné dej jí Pane! A světlo věčné ať jí svítí! Ať odpočívá ve svatém pokoji!

3. Příští neděli 26. června se při bohoslužbách bude konat Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

4. Všem Vám,  kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.