Farní oznámení

28. neděle v mezidobí - 28. října 2020

Dnes je misijní neděle. Tento den nás shromažďuje okolo osoby Ježíše, prvního a největšího hlasatele evangelia, která nás posílá, abychom hlásali evangelium. Evangelium je radostnou zvěstí, která v sobě nese nakažlivou radost neboť obsahuje a nabízí nový život. Svět má zásadní potřebu evangelia Ježíše Krista. On prostřednictvím církve nadále vykonává své poslání Dobrého Samaritána a poslání Dobrého Pastýře. Tento den nás vyzývá, abychom znovu uvažovali o misii v srdci křesťanské víry.

1.  Liturgický kalendář:

 • ve čtvrtek - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 • příští neděli - slavnost posvěcení kostela ve Zruči n/S., v Kácově, v Souticích.

2.  V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .  3.  Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

    Bohoslužba z farního kostela ve Zruči n/S. 18.října v 9:00 hod. on-line na kanále You Tube  m.youtube.com;  uveďte název:  Farnost Zruč nad Sázavou


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 14. října 2020 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách je omezená do 6;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty;
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.