Farní oznámení                                                                                                                                          -  .    - 6. neděle velikonoční - 9. května 2021

Velikonoční období se blíží ke svému vrcholu, slavnosti Seslání Ducha Svatého. Ústřední myšlenkou dnešního slova Božího je láska. Je to slovo často používané a zneužívané. Kolik lidí mluví o lásce a myslí jen na sebe. I my zvažme každý svou lásku a prosme společně o vzácný plod lásky: o odpuštění.

1.  Liturgický kalendář:

 • ve středu - svátek Výročí posvěcení katedrály v Praze
 • ve čtvrtek - slavnost Nanebevstoupení Páně
 • v pátek - svátek sv. Matěje, apoštola; začíná Novéna k Duchu Svatému

2.  V tomto týdnu  výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

3. Od 10. do 12. května jsou Dny kříže (dies rogationum - dny prosby). Budeme se modlit: v pondělí za dobrou úrodu (v období setí), v úterý za posvěcení lidské práce, ve středu za hladovějící.

4. Příští neděli 16. května se při bohoslužbách bude konat sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v archidiecézi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Dnes mají svůj svátek matky. Proto přeji Vám milé maminky ochranu Panny Marie, Matky Boží, hodně zdraví a dlouhý život. Také všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 26. dubna 2021 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách - žádné omezení nejsou stanovená;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají mít ochranný prostředek dýchacích cest tj. respirátor nebo chirurgické roušky vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se žehnání se svěcenou vodou a při pozdravéní pokoje nesmí si podávat ruce;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty;
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.