Tyto stránky postupně aktualizuji a doplňuji, 13/8 doplněny informace o kostelech. pater Jiří

Farní oznámení 

Týden 14. - 21. srpna 2022

 

1. Liturgický kalendář: neděle 14. 8.: v našich kostelech slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie; úterý: sv. Štěpána Uherského; čtvrtek: sv. Heleny; sobota: sv. Bernarda; příští neděli 21. 8. bude 20. neděle v lit. mezidobí, v Kácově budeme slavit pouť k sv. Liberátovi (mše sv. v obvyklý čas 10:45, na závěr litanie k s v. Liberátovi možnost uctít ostatky světce).

2. Ve čtvrtek bude od 7 hodin ráno mše svatá ve zručské hřbitovní kapli. Rád bych zde alespoň jednou měsíčně slavil mši sv. Pamatujme na duše v očistci ve svých modlitbách.

3. Protože je v neděli často nemožné se v Kácově vyzpovídat, připomínám, že je to možné jak před, tak i po každé čtvrteční mši svaté.

4. V sobotu od 18 hodin zve pater Jaroslav Konečný do kácovského kostela na koncert duchovní hudby.

5. Již nyní avizuji, že každý poslední pátek v měsíci se večení adorace prodlouží na celou noc, až do sobotní mše svaté. Bude to příležitost spočinout v modlitbě před Pánem, čas modlitby a pokání, prosby za smír za hříchy naše i druhých a za posvěcení duchovenstva.

6. Tato farní oznámení najdete také na nástěnce před každým kostelem, kde se konají mše sv., a na farních internetových stránkách.

7. Připomínám, že jsou nově k dispozici svaté hostie upravené pro celiaky.

8. Dospělí, kteří nebyli ještě pokřtěni, biřmováni, u svaté zpovědi a přijímání se mi mohou již ozvat. Dohodnu s nimi podobu přípravy.

9. Všem Vám,  kteří v těchto dnech slavíte narozeniny, svátek, výročí křtu či svatby vyprošuji na přímluvu Panny Marie a vašich svatých patronů hojnost Božího požehnání!

pater Jiří Korda, farář

Pozdrav od nového faráře

Chvála Kristu, Boží přátelé!

Od 1. července jsem vaším novým farářem. Děkuji za milé přivítání a přijetí. Připomínám, co jsem již řekl při slavnostním uvedení otcem arcibiskupem: Prosím, nebojte se na mne obrátit, ať kvůli svátostem, modlitbě nebo "jen" rozhovoru. Zvláště nezapomeňte dohodnout návštěvu u vašich blízkých, kteří z důvodu nemoci či stáří už mezi nás nemohou přijít. Telefonní číslo i e-mailová adresa zůstávají stejné. 

Za modlitbu děkuje a žehná, + pater Jiří Korda

 

SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku.

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 8:00, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.