Farní oznámení                                                                                                                                    2. neděle adventní -  5. prosince 2021

 

Dnešním adventním kazatelem je Jan Křtitel, prorok příchodu Páně. Z generace na generaci zní - dnes i nám - jeho volání po nápravě života, kterou se máme přpravit na své setkání s Pánem.

1.  V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

2.  Liturgický kalendář:

v pondělí - památka sv. Mikuláše, biskupa

v úterý - památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

ve středu - slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

3.  V pátek 10. prosince v 19:00 hod. na faře ve Zruči n/S. se bude konat posezení Pastorační a Ekonomické farní rady.

4.  Pokud bude zájem, mohl by pan biskup v roce 2022 udělit svátost biřmování. Svátost biřmování tvoří společně s křtem a eucharistií jednotný celek, bez přijetí této svátosti zůstává uvedení do křesťanského života nedokončeno. Před udělením této svátosti se má konat příprava. Ta má vest křesťana k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem Svatým, s jeho působením a s jeho dary. V naší farnosti bude probíhat příprava v kostele ve Zruči n/S. Zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 31. prosince 2021 v kanceláři.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5.  Všem Vám,  kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 Veřejné bohoslužby je možné slavit od 22. listopdu 2021 za dodržení těchto pravidel:

  • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají respirátory nebo polomasky bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95, N95 vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  • Na bohoslužbách není nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci COVID-19;
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  • Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty;
  • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.