Farní oznámení                                                                                                                                          -  1. neděle postní - 21. února 2021

Tato 1. neděle postní je slavnostním vstupem do postní doby. liturgie směřuje k připomenutí základních pravd víry, znovuobjevení Boží lásky, obnovení našeho křtu a rozhodnutí se pro Boha. 

1. Do 28. února 2021 mne bude zastupovat P. Jerzy Cymanowski MIC z Hrádku u Vlašimi. Mobil: 733 280 924; tel.: 317 843 617

2. V tomto týdnu nebude výuka náboženství pro děti a mládež.   

3.  Minulou sobotu v kostele v Kácově jsme se rozloučili se zesnulou Evou Cihlářovou ze Soušic.

Odpočinutí věčné dej jí Pane! A světlo věčné ať jí svítí! Ať odpočívá ve svatém pokoji!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 27. prosince 2020 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách je omezená do 10% obsazenosti míst k sezení;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty (účast do 15 osob);
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.