Farní oznámení                                                                                                                                          -  .    -  - Svátek Povýšení Svatého Kříže -  19. září 2021.

Svátek Povýšení Svatého Kříže souvísí s nalezením ostatků Kristova kříže a jeho slavení je doloženo už v 5. století. Před našimi očima není jen utrpení Ježíše, ale především kříž jako nástroj naší záchrany. Jde o tajemství vykoupení.

1.  Liturgický kalendář:

v pondělí - památka sv. ondřeje kim Tae-gona, knězea Pavla Chong Ha-sanga a druhů, můčedníků

v úterý - svátek sv Matouše, apoštola a evangelisty

ve čtvrtek - památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

v  pátek po mši sv. v kostele ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství,

v sobotu v kapli v Jiřících v 15:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava, mučedníka

2. Příští neděli 26. září se při bohoslužbách budr konat Svatováclavská sbírka  na církevní školství.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.  Všem Vám, 3. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.