Farní oznámení

26. neděle v mezidobí - 27. září 2020

Ve světě obchodu jsou dva zajímavé příběhy z nedávné doby, které trochu pobuřují. Zakladatel Microsoftu Bill Gates a klíčová postava firmy Appel Steven Jobs nedostudovali vysokou školu a ppřeci patřili mezi nejbohatší na světě. mohou nám posloužit jako příklad či otázka, proč se někdy naše představy o Bohu a jeho jednání neshodují s realitou.

1.  Liturgický kalendář:

 • v pondělí - slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • v úterý - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • ve středu - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • ve čtvrtek - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • v pátek - památka svatých andělů stražných - je to také první pátek v měsíci - dopoledne na požádání duchovní návštěva nemocných, příležitost ke svátostí smíření v kostele ve Zruči n/S. je půl hodiny přede mši svatou

2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež jenom v úterý

3. Arcidiecézní Charita Praha vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc Bělorusku. Pokud máte zájem, peníze vhoďte do pokladničky.Příští neděli 27. září se při bohoslužbách bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství.

4.  Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 5. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 6. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty;
 7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 8. Až do odvolání je zrušen veškery další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 9. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 10. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.