Počínaje nedělí 18. září došlo k trvalé změně časů nedělních mších svatých. Ve Zruči je mše sv. vždy již od 8:30; a v Kácově od 10:30. V Souticích zůstává nadále od 12:00.

Prodej křesťanské literatury a kalendářů na rok 2023

z produkce Karmelitánského nakladatelství i od jiných vydavatelů proběhne v neděli 9. 10. u kostela

  • ve Zruči nad Sázavou před i po mši svaté
  •  v Kácově po mši svaté
  •  v Souticích po mši svaté

 kontakt: 732 328 288  www.podblanickeknihy.cz

 

 Farní oznámení 

Týden 2. - 9. října 2022

1. Liturgický kalendář: neděle 2. 10. je 27. neděle v lit. mezidobí a v kalendáři také najdeme památku svatých andělů strážných; úterý: sv. Františka z Assisi; středa: sv. Faustyny; čtvrtek: sv. Bruna; pátek: Panny Marie Růžencové;  příští neděli 9. října budeme slavit 28. neděli v lit. mezidobí a nedělní sbírka bude pro arcibiskupství k pomoci s náklady na platy kněží.

2. V úterý bude ve zručském kostele od 11:00 pohřeb paní Bedřišky Viktorové. Obřad je se mší svatou. Requiescat in pace!

3. Čtvrteční setkání na faře od 19:00 bude tentokrát nad Písmem svatým.

4. Protože bude první pátek v měsíci, opět bude Výstav Nejsvětější Svátosti se sv. požehnáním krom pátku ve Zruči, také po čtvrteční mši sv. v Kácově a  po nedělní mši sv. v Souticích. Svátost smíření možná přede mší sv.

5. Příští neděli 9. října bude ve Zruči před i po mši svaté a v Kácově a Souticích po mši svaté již tradiční prodej knih a kalendářů nejen z Karmelitánského nakladatelství.

pater Jiří Korda, farář

SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku.

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.