Farní oznámení                                                                                                                                          -  .    -  - 30. neděle v mezidobí -  24. října 2021.

Misijní neděle, kterou dnes slavíme je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje. My jsme pozvání ke společnému dílu šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit misionáře modlitbou, přispět jim svým darem, ale také ve svém okolí vydávat svědectví o Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají a pomáhat ke křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli v Jeho jménu pokřtěni.

1. Pobožnosti růžencové se budou konat po mši sv.

2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

3.  Liturgický kalendář:

ve čtvrtek - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

příští neděle - slavnost Výročí posvěcení kostela ve Zruči n/S., v Kácově a v Souticích

4. Od 25. října do 8. listopadu 2021 je možno získat po splnění tři obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

5. Upozornění: v noci z 30. na 31. října 2021 dojde k posunutí času z 3:00 hod. na 2:00 hod. ráno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.  Všem Vám, 6. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.