Farní oznámení                                                                                                                                          -  .    -  - 25. července -  15. srpna 2021.

1.  V době mé nepřítomnosti ve farnosti t.j. do 14. srpna 2021 mne bude zastupovat P. Mgr. Jerzy Cymanowski MIC z Hrádku u Vlašimi.

Mobil: 733 280 924

Tel.:  317 843 617

2. V neděli 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie - budou se žehnat byliny a květiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.  Všem Vám, 3. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.