"Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen"