Farní oznámení                                                                                                                                          -  .    -  - 11. neděle v mezidobí - 13. června 2021

S nadsázkou by se tato neděle dala označit jako rozjímání o růstu od semene po vzrostlý strom. Cílem ale nebude úvaha o ovocnářství či lesnictví, ale o Božím království. Jak se Boží království projevuje dnes? Může růst i v dnešních podmínkách moderního světa? A jak se to projevuje v našem osobním životě?

1. Pobožnosti k Božskému Srdci Ježíšovu se budou konat po mši svaté.

2.  Liturgický kalendář:

  • v úterý - památka sv. Víta, mučedníka

3.  V tomto týdnu  výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.  Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.