"Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen"

Nadcházející události

pátek 09 čvn 2023;
15:30 - 16:15
Náboženství C - fara Zruč
pátek 09 čvn 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 09 čvn 2023;
19:00 - 20:30
Tichá adorace Nejsvětější svátosti - kostel Zruč
sobota 10 čvn 2023;
07:00 - 08:00
Mše svatá - kostel Zruč
sobota 10 čvn 2023;
18:00 - 19:00
Missa sancta - kostel Polipsy
neděle 11 čvn 2023;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 11 čvn 2023;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 11 čvn 2023;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
úterý 13 čvn 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 14 čvn 2023;
14:00 - 14:45
Náboženství A - fara Zruč

1. Liturgický kalendář: Tuto neděli 4. 6. je slavnost Nejsvětější Trojice; pondělí: sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; úterý: sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu; v neděli 11. 6. budeme v našich kostelech slavit slavnost Těla a Krve Páně.

2. V úterý a ve středu nebudou mše svaté.

3. V úterý zve o. arcibiskup Jan (nejen) členy nově vzniklého duchovního společenství Eucharistická hodina na zahajovací mši svatou ve strahovské bazilice v Praze. Začátek v 18.00.

4. Čtvrteční setkání na zručské faře od 19.00 bude tentokrát nad Katechismem.

5. V sobotu se v Lidicích bude konat arcidiecézní setkání ministrantů. Zájemci o společnou cestu nechť kontaktují o. Lukáše Okurku nejlépe do pondělí (736 120 520). Rád sdělí podrobnější informace. 

6. Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“) budeme v naší farnosti slavit místo ve čtvrtek v neděli. Mše svaté se svátostným požehnáním obcím a farnosti budou v obvyklé časy.

 

pater Jiří Korda, farář

 

                                                                                                                                                                                                                                

SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku. 

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.