„Nic se neboj. Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle ‒ jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. " Zj 1,17-18


Nadcházející události

neděle 10 pro 2023;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 10 pro 2023;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 10 pro 2023;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
úterý 12 pro 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 13 pro 2023;
14:00 - 14:45
Náboženství - 1. sv. př., starší
středa 13 pro 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 13 pro 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 14 pro 2023;
16:00 - 16:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 14 pro 2023;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 15 pro 2023;
13:45 - 14:15
Náboženství A

1. Liturgický kalendář: tato neděle 10. 12. je 2. adventní, v kalendáři též najdeme Pannu Marii z Loreta; úterý: Panny Marie z Guadalupe; středa: sv. Lucie, panny a mučednice; čtvrtek: sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve; příští neděle 17. 12. bude 3. adventní – „Gaudete!“

2. Čtvrteční setkání na zručské faře od 19.00 bude tentokrát nad Písmem svatým.

3. Zpovídání před svátky: v Souticích příští neděli 17. 12. po mši sv., v Kácově ve čtvrtek 21. 12. po mši sv., ve Zruči, jako každý pátek, během celé večerní adorace 22. 12. Jinak v obvyklé časy. Zpovídání ve Vlašimi, kde bude k dispozici vícero kněží, bude tentokrát v pondělí 18. 12. od 14.00 do 18.00.

4. Mše svaté a možnost návštěvy jesliček během vánočních svátků: rozpis již najdete na farním webu, během týdne se objeví i na nástěnkách.

5. Potvrzení o darech za končící rok bude k dispozici v neděli 7. ledna, mohu poslat i e-mailem nebo poštou. Veliké díky všem dárcům!

pater Jiří Korda, farář

 

 

                                                                                                                                                  SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku. 

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.