"Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou." obřad biřmování 

Nadcházející události

úterý 28 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 29 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá ze sv. Zdislavy - kostel Kácov
čtvrtek 30 kvě 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 31 kvě 2024;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 31 kvě 2024;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 31 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 31 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 31 kvě 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

1. Liturgický kalendář: dnešní neděli 26. 5. slavíme slavnost Nejsvětější Trojice a v kalendáři též najdeme sv. Filipa Neri; pondělí: sv. Augustina z Canterbury, věrozvěsta Anglie; čtvrtek: sv. Zdislavy; pátek: svátek Navštívení Panny Marie; sobota: sv. Justina, mučedníka; příští neděli 2. 6. budeme slavit ze čtvrtka přeloženou slavnost Těla a Krve Páně.

2. Tuto neděli 26. 5. bude od 15.00 velká májová ve Zruči, a to u kapličky na Jiřické (mezi zastávkami Nový hřbitov a Rozhledna Babka). Díky Technickým službám města Zruč za péči o tuto kapličku!

3. Čtvrteční setkání na zručské faře od 19.00 bude tentokrát nad Písmem svatým.

4. Bude poslední pátek v měsíci, tedy adorace ve zručském kostele bude celonoční – smírná za hříchy naše i druhých, za ty, kteří se Pánu neklanějí, a za posvěcení duchovenstva. Bdění zakončíme v sobotu v 6.15 sv. růžencem, svátostným požehnáním a od 7.00 mší svatou.

 pater Jiří Korda, farář

 

                                                                                                                                                  SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku. 

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.