"Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou." obřad biřmování 

Nadcházející události

úterý 28 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 29 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá ze sv. Zdislavy - kostel Kácov
čtvrtek 30 kvě 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 31 kvě 2024;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 31 kvě 2024;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 31 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 31 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 31 kvě 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

průběžně aktualizováno

LITURGIE, PROGRAMY

Májové v naší farnosti 

Středa 1. května, cca 18.40 Zruč, socha Panny Marie v ulici Pod Baštou (18.00 mše svatá ve zručském kostele)

Sobota 4. května: pouť na Svatou Horu. Autobus z naší farnosti již plně obsazen 

Středa 8. května, 15.00 Tichonice, kaple svaté Anny

Čtvrtek 9. května, spojeno s poctou sv. Florianovi, patronovi hasičů: 18.00 mše svatá v kácovském kostele, cca 18.40 kaplička sv. Floriána a mariánský sloup na náměstí

Neděle 12. května, 15.00 Horka II - Buda, kaple na návsi

Středa 15. května, cca 19.00 Zruč, kaplička sv. Jana Nepomuckého v ulici Říční (18.00 mše svatá ve zručském kostele)  

Neděle 19. května, 15.00 Dubějovice, kaple sv. Jana Nepomuckého

Neděle 26. května, 15.00 Zruč, Jiřická ulice (mezi zastávkami Nový hřbitov a Rozhledna Babka)

Každou květnovou neděli, cca 12.45 (12.00 mše sv.) kostel Soutice

Krátké májové budou ve všední dny a soboty ráno po každé mši svaté

Program poutní slavnosti Panny Marie Čáslavské, zve pater Dmytro Romanovský

pátek 31. května (kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi)

18:00 hodin – Poutní mše hlavní celebrant: J.M. Tadeáš Robert Spišák, želivský opat

19:00 hodin – Diskuse ve farním sále na téma – Místo řeholníka v 21. století

19:00 hodin – Zahájení celonoční adorace

sobota 1. června Hlavní poutní den (kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi)

8:00 hodin – Zakončení celonoční adorace

8:45 hodin – Modlitba růžence

9:30 hodin – Slavnostní pontifikální mše svatá hlavní celebrant: Mons. Jan Vokál, bisup královéhradecký

11:00 hodin – Přednáška R.D. doc. Jaroslava Brože, děkana KTF UK v Praze „Knězem v dnešní době a důležitost rodiny místa růstu povolání"

15:00 hodin – Komentovaná prohlídka kostela sv. Petra a Pavla a Mariánská úcta v Čáslavi v průběhu staletí.

Sobota 22. června, 11.00, kaplička sv. Jana Nepomuckého, Dubějovice

Mše svatá - setkání rodáků

 

Opravy

Zruč: nové kostelní lavice. Aktuální stav: 17/3/2024 proběhlo ladění nastavení vzorové lavice věřícími. Financování: je třeba 900 000 Kč, dary již zaslané nebo písemně garantované (stav k 24/3): 290 000 Kč; garance bezúročné půjčky od jednoho z dárců: 350 000 Kč.

Zruč: oprava technické místnosti na faře. Aktuální stav: dokončeno 10/2023. Financování: dotace Města Zruč 100 000 Kč, farnost 2 545,50 Kč.

Zruč: nový plynový kostel na faře. Aktuální stav: dokončeno 12/2023. Financování: Arcibiskupství pražské 50 000 Kč, farnost 74 896,20 Kč. 

Kácov: rekonstrukce přízení fary. Aktuální stav: dokončena fáze 2023 12/2023. Financování: Ministerstvo kultury ČR 530 000 Kč, farnost z pronájmu fary 143 913 Kč.

Kácov: rekonstrukce střechy a podkrovních prostor kostela. Aktuální stav: 4/2024 zahájení úkonů ve věcech technických a administrativních týkajících se akce "Kácov, kostel Narození Panny Marie, oprava krovu a střechy nad lodí". 

Soutice:  kostel - další etapa opravy pláště. Aktuální stav: dokončeno 08/2023. Financování: Ministerstvo kultury ČR 280 000 Kč, farnost 229 135,78 Kč.

Soutice: fara a zahrada: rekonstrukce fary a revitalizace zahrady. Aktuální stav: po odstranění cca 20 let starého náletu základní udržovací práce na

zahradě. V plánu vyklizení budovy a hledání dalšího využití.

Polipsy: generální oprava budovy kostela. Aktuální stav: 2022 havarijní oprava střechy, zahájení přípravy projektu generální opravy. Financování: v jednání.

 

Veliké díky za Vaše dary na provoz a opravy! Je možné přispět jendorázově nebo formou trvalého příkazu, bankovní spojení: 2903521359/0800 nebo využít aplikace

 

 

 

celebrantem bude emeritní biskup litoměřický a současný pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád.