"Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, smiluj se nad námi." litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Nadcházející události

čtvrtek 13 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 13 čvn 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 14 čvn 2024;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 14 čvn 2024;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 14 čvn 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 14 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 14 čvn 2024;
19:00 - 20:30
Tichá adorace Nejsvětější svátosti - kostel Zruč
sobota 15 čvn 2024;
07:00 - 08:00
Mše svatá - kostel Zruč
sobota 15 čvn 2024;
18:00 - 19:00
Missa sancta - kostel Polipsy
neděle 16 čvn 2024;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč

Text dopisu ve formátu pdf najdete zde. Svůj podpis můžete připojit pod dopis zde na stránkách zasláním jména a města na farní e-mail nebo také zdeStále se připojujete (duben). Děkujeme, jen podotýkáme, že na dopis zareagovalo 0 otců biskupů. 

Otevřený dopis českým a moravským biskupům – k pastoračnímu vyjádření ČBK k deklaraci Fiducia supplicans

Vážení otcové biskupové!

S hlubokou lítostí a znepokojením jsme přijali vaše vyjádření k deklaraci Fiducia supplicans. Jsme otcové a matky, věřící katolíci od kolébky, i konvertité. Kristovo učení jsme přijali jako cestu a pravdu pro naše životy i životy našich nejbližších, a je nám nesmírně drahé. Skutečně věříme, že Ježíš Kristus je „cesta, pravda a život“, která vede nejen k požehnanému životu zde na zemi, ale především směřuje ke šťastné věčnosti v nebi. Věříme v Boží milosrdenství, ale i v Boží spravedlnost. Věříme v objektivní Pravdu, kterou je Trojjediný Bůh. Věříme také, že Desatero je Božím návodem na dobrý a skutečně svobodný život. A věříme učení církve tak, jak jej formuluje Katechismus. Ve všech bodech, tedy i v otázce sexuální morálky.

A proto nemůžeme žádným způsobem akceptovat to, co je vysloveno nebo třeba jen naznačeno v deklaraci Fiducia supplicans, ani to, čím se ji další vyjádření snaží vysvětlit a ospravedlnit. Je to dokument, který dává prostor k nejednoznačným výkladům, a nejen že mate, ale bohužel i pohoršuje věřící. Nás katolíky, ale i jinověrce. My nemáme povinnost být teology. Jasné slovo, které nás bude utvrzovat v učení evangelia, očekáváme od vás, našich pastýřů. V deklaraci, ani v následných výkladech, jasné „ano-ano“, „ne-ne“, tak, jak si přál náš Pán Ježíš Kristus, bohužel nezaznívá. Naopak se jimi pomalu otevírá prostor pro toleranci a schvalování těžkých hříchů proti lidské přirozenosti. Ani tím, že požehnání bude krátké, civilní a „neliturgické“ či mimo kostel, se zdání, že jde o schvalování zla, nepředejde. Už jen samotnou existencí deklarace a jejím uznáním byla překročena bariéra mezi pravdou a lží, magisteriem a herezí.

Velice často se dnes v církvi hovoří o lásce a přijetí všech. Deklarace jako je Fiducia supplicans ale o skutečné lásce, které jde především o spásu duše, vůbec není. Nenabádá k obrácení a k životu v pravdě, ale (jak už jsme jednou uvedli), působí pohoršení. Jak máme dnes vychovávat ve víře své děti? Jak je máme vést k tomu, že mimomanželské nebo dokonce homosexuální svazky jsou hříšné, když dříve či později narazí na fotografie kněží nebo biskupů žehnajících takovým párům? Nebo je snad už k takové víře vést nemáme? Nemáme je vést k tomu, že Bůh nikdy (ani náznakem, ani krátce či „neliturgicky“) nežehná hřích? A máme je naopak vést k tomu, že „dnešní doba žádá jiné přístupy a otevřenost, protože ve všem, i v tom nejhorším hříchu, lze nalézt něco dobrého“?

My ale věříme, že hřích zůstává hříchem, i když zabalený do slov o lásce a toleranci. Proto odmítáme „růst v přesvědčení“, že jakékoliv požehnání hříšného svazku není jeho ospravedlněním. Sami jsme hříšníci, ale víme, že jedinou cestou z hříchu není omlouvání našich slabostí, ale pokání a obrácení. Víme a věříme, že máme milovat hříšníka a nenávidět hřích. Proto jsme přesvědčeni, že jediná správná cesta pro člověka s homosexuální orientací či žijícího v cizoložném svazku, je úsilí o život v čistotě, ve kterém mu máme být nápomocni modlitbou, obětí či radou. A toto očekáváme od vás, našich biskupů. Ne „růst v přesvědčení“, ale jasné pojmenování toho, co je hříšné, a co může dokonce vést ke ztrátě věčného života s Bohem. Očekáváme od vás náročné, ale bezpečné vedení Kristovou cestou, která je úzká, ale vede k tomu nejlepšímu cíli. Očekáváme od vás víru a statečnost, která se postaví proti duchu doby, a nebude s ním uzavírat dohody. Přejeme si, abyste nás nevedli cestou otevřenosti světu, ale cestou pravdy, modlitby, oběti a hlásání evangelia. Přejeme si, abyste nás vedli k pravé Bohopoctě, eucharistické úctě a klanění. S vámi chceme být stádem, které zůstane solí země a světlem světa. Stádem třeba malým, ale pevným v tom, že jen skrze Krista a bez kompromisů s „duchem doby a světa“ lze dojít do Božího království.

Jste biskupové, nástupci apoštolů, s plností kněžského svěcení a mocí vyhánět zlo. Prosíme vás, abyste ji využívali, spíše než se zlem diskutovali. Prosíme, abyste nás nepřesvědčovali, že je vše v pořádku a žádné zlo mezi námi není. Prosíme, abyste nás učili, že život věřícího člověka není dialog, ale duchovní boj, aby nikdo nemusel žít ve strachu z odsouzení. Jste to právě vy, na kom leží zodpovědnost za stádo, které vám Pán svěřil. Vy jej vedete a my vás chceme následovat úzkou stezkou k životu.

Žijeme v naději, že se za nás modlíte. I my se modlíme za vás, protože si přejeme svaté biskupy, se kterými se jednou společně sejdeme v Božím království.

 

V Kristu, jménem vašich věřících                                                                                                                                                                                  V Praze 1. 2. 2024

 

Jolana Jaczenková, Praha

Helena Janáková, Zruč nad Sázavou

Jaroslav Čech, Zruč nad Sázavou

Zuzana Elisová, Praha

David Maruška, Praha

Martin Koníček, Praha

Pavel Vachek, Praha

Marie Vachková, Praha

Zuzana Tökölyová, Plzeň

Josef Horník, Praha

Lucie Horníková, Praha

Simona Nagyová, Praha

Marek Hlaváček, Praha

Marie Anne Hlaváčková, Praha

Libor Hlaváček, Praha

Věra Matochová, Praha

Pavel Tater, Praha

Viliam Láska, Praha

Marie Rumlová, Čáslav

Petr Lepeška, Beroun

Adéla Brožová, Praha

Irena Rosíková, Chomutovice

Lenka Nováková, Zruč nad Sázavou

Lydie Buriánová, Praha

Jiřina Faustyna Nováková OFS, Praha

Jitka Pikalová, Praha

Tereza Picková, Pardubice

Lan Huong Tran, Jablonec nad Nisou

Ivana Ryšková, Malenovice
Štěpánka Židková, Malenovice 
Ludmila Komárková

Tomáš Peřinka, Praha

Kateřina Merklová, Praha

Bernardeta Kliśová, Praha

Ruttová Anna, Ostrava
Rutta Zdeněk, Ostrava
Helena Michalcová, Olomouc
Ludmila Malá, Charváty
Bohdana Menšíková, Kyjov
Věra Krásná, Kostice, Břeclav
Jaroslav Šilar, Lanšperk, Ústí nad Orlicí
Kateřina Šilarová, Lanšperk, Ústí nad Orlicí 
Libuše Svobodová, Vysoké Mýto
Zdislava Vaňousová, Třebíč
Šárka Brožová, Horní Počernice
Helena Janošová, Roudnice nad Labem
Antonín Švehla, Plzeň
Monika Švehlová, Plzeň
Marie Dubnická, Plzeň
Ladislav Finta, Plzeň
Petr Kneř, Čáslav
Marie Junková, Říčany
Zdislava Filipiová, Plzeň
Jana Jacková, Praha
Radomír Malý, Brno
Hana Malíková, Ostrava 
 
Jan Frühwirt, Praha
 
Martina Jakubcová, Praha
 
Andrea Zobačová, Brno
 
Zdeněk Dušátko, Světlá nad Sázavou
 
Lenka Dušátková, Světlá nad Sázavou
 
Jana Šilarová, Lanšperk
 
Karel Joudal, Trutnov
 
Magdalena Bílková Tůmová, Praha
 
Marie Bourová, Plzeň
 
Ludmila Veslá, Roudnice 
 
Jan Hofírek, Prace 

Lenka Hofírková, Prace

Miroslava Žeravová, Lysá nad Labem

Martin Lexa, Polná

Vít Janíček, Praha

Ludmila Veselá, Roudnice

Ivana Tesařová, Krnov 

Stanislav Kunc, Bílá Voda u Javorníka

Marie Kuncová, Bílá Voda u Javorníka

Lukáš Kunc, Přerov

Jiří Gazda, Psáry

Tomáš Chorovský, Ludgeřovice

Jiří Klapec, Ludgeřovice

Marie Klapcová, Ludgeřovice

Markéta Gazdová, Psáry Petr Sypták, Velké Meziříčí

Iva Syptáková, Velké Meziříčí

Petr Sypták ml., Velké Meziříčí

Anna Syptáková, Velké Meziříčí

David Sypták, Velké Meziříčí

Zdislava Syptáková, Velké Meziříčí

Antonín Sypták, Velké Meziříčí

Alžběta Syptáková, Velké Meziříčí

Michael Sypták, Velké Meziříčí 

Jana Konečná, Ludgeřovice

František Konečný, Ludgeřovice 

Radka Herzánová, Hodonín 

Marie Herzánová, Hodonín 

Antonín Malach, Třebíč