„Vaše řeč ať je: ano, ano ‒ ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého..."  Mt 5,33

Nadcházející události

pondělí 26 úno 2024;
00:00
jarní prázdniny
neděle 03 bře 2024;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 03 bře 2024;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 03 bře 2024;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
neděle 03 bře 2024;
12:45 - 13:15
Křížová cesta - kostel Soutice
úterý 05 bře 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 06 bře 2024;
14:00 - 14:45
Náboženství - 1. sv. př., starší
středa 06 bře 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 06 bře 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 07 bře 2024;
11:00 - 13:00
+ pan Jaroslav Malý, pohřební mše sv. - kostel Zruč, uložení do hrobu - Starý hřbitov

18. prosince Dikasterium pro nauku víry vydalo papežem schválenou deklaraci Fiducia supplicans, která umožňuje žehnat "neregulérním" párům, které tvoří i osoby stejného pohlaví, více zde. ČBK k tomu přijala 24. ledna de facto shodné stanovisko, viz zde. Znamená to, že budu žehnat párům žijícím "na hromádce" nebo v homosexuálním soužití? Ne nebudu.

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Jedná tedy jako rodič, který miluje své dítě, a právě proto ho učí rozpoznávat a odmítat ve svém životě hřích. Náš nebeský Otec v Písmu svatém i skrze nauku Církve jasně říká, že sexualita, jakožto velký dar k předávání života, má své místo pouze v manželství. Sexuální aktivity mimo manželství jsou těžkým hříchem a tedy ohrožují spásu nesmrtelné duše.

Rád tedy budu pokračovat v tom, co již dělám: budu nadále nápomocen těm, kteří žijí v hříšných vztazích, aby své hříšné jednání co nejdříve do hloubky nahlédli a opustili. Trpělivě budu nablízku i těm, kteří opakovaně díky své slabosti padají nebo bojují o správné rozhodnutí. Blízkostí myslím nejen postoj naslouchání, slova povzbuzení a rady, ale zvláště to, čím nikdo jiný posloužit nemůže - kněžskou modlitbou a svatou Obětí.

Tedy NEBUDU žehnat nic, co je hříšného. NEBUDU také používat v církvi dnes tak rozšířený způsob mluvy "ani tak, ani tak", který často zakrývá rozsah závažnosti hříchu nebo dokonce ze skutku hříšného dělá skutek dobrý. Ale BUDU říkat jasné "ano, ano", "ne, ne". Nikoliv z necitlivosti, ale puzen skutečnou láskou a starostí o spásu duší bližních i duše své.

+ pater Jiří

Doplňuji odkaz na dva z velmi dobrých článků k tématu, viz zde a zde a doplňuji v níže uvedeném textu odkaz na Pastorační prohlášení ČBK, které u mnohých z vás vyvolalo zklamání a pobouření.