"Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou." obřad biřmování 

Nadcházející události

úterý 28 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 29 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá ze sv. Zdislavy - kostel Kácov
čtvrtek 30 kvě 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 31 kvě 2024;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 31 kvě 2024;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 31 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 31 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 31 kvě 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

V naší arcidiecézi startuje internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím můžete přispívat do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel nebo přispívat na naši farnost. Příspěvky snížíte celkovou výši povinného odvodu farnosti na platy kněží. Letošní odvod je 19 600 Kč. O aplikaci více zde.