Ke svátosti smíření je možné přistoupit v naší farnosti přede mší svatou, v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu. V Kácově často v neděli není časový prostor, proto je možné před i po každé čtvrteční mši sv. (ta je od 18:00). V Souticích se zpovídá v neděli přede mší svatou nebo jiný den - viz aktuální oznámení.