"Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou." obřad biřmování 

Nadcházející události

úterý 28 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 29 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá ze sv. Zdislavy - kostel Kácov
čtvrtek 30 kvě 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 31 kvě 2024;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 31 kvě 2024;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 31 kvě 2024;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 31 kvě 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 31 kvě 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

Měsíc květen patří zvláštním způsobem Matce Boží, Panně Marii. Úctu k té, kterou nazýváme naší nebeskou matkou, mimo jiné projevujeme slavením tzv. májových (májových pobožností).

Májové v naší farnosti 

Středa 1. května, cca 18.40 Zruč, socha Panny Marie v ulici Pod Baštou (18.00 mše svatá ve zručském kostele)

Sobota 4. května: pouť na Svatou Horu. Autobus z naší farnosti již plně obsazen 

Středa 8. května, 15.00 Tichonice, kaple svaté Anny

Čtvrtek 9. května, spojeno s poctou sv. Florianovi, patronovi hasičů: 18.00 mše svatá v kácovském kostele, cca 18.40 kaplička sv. Floriána a mariánský sloup na náměstí

Neděle 12. května, 15.00 Horka II - Buda, kaple na návsi

Středa 15. května, cca 19.00 Zruč, kaplička sv. Jana Nepomuckého v ulici Říční (18.00 mše svatá ve zručském kostele)  

Neděle 19. května, 15.00 Dubějovice, kaple sv. Jana Nepomuckého

Neděle 26. května, 15.00 Zruč, Jiřická ulice (mezi zastávkami Nový hřbitov a Rozhledna Babka)

Každou květnovou neděli, cca 12.45 (12.00 mše sv.) kostel Soutice

Krátké májové budou ve všední dny a soboty ráno po každé mši svaté