Období 1. března - 31. října

 

Zruč nad Sázavou - kostel Povýšení Svatého Kříže    

neděle  mše svatá: 8:30 

úterý  mše sv.:  18:00 

středa mše sv.:  18:00 

pátek  mše sv.:  18:00; adorace do 20:30 

poslední pátek v měsíci po mši sv. celonoční smírná adorace: čas modlitby a ztišení před Pánem Ježíšem, proseb za smír za hříchy naše i druhých a za posvěcení duchovenstva  

sobota mše sv.: 7:00

 

Kácov - kostel Narození Panny Marie         

neděle mše sv.: 10:30

čtvrtek mše sv: 18:00 

 

Soutice - kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola 

neděle mše sv.: 12:00

 

Polipsy - kostel Všech svatých 

sobota missa sancta : 18:00 (s nedělní platností)

 

Zruč nad Sázavou – hřbitovní kaple sv. Jakuba Staršího

1x měsíčně čtvrtek (viz aktuální farní oznámení) mše sv: 7:00