Setkávání nad Písmem a Katechismem: každý čtvrtek od 19:00 na zručské faře.

Střídavě čteme z Písma svatého a z Katechismu katolické církve ("modrý", KKC). 

Nekoná se o státních svátcích a dle dohody.

1. 12. 

Písmo svaté: Gn 3,15-.

25. 11. 

KKC čl. 18-26

17. 11. 

Písmo svaté: Gn 3,1-14

10. 11. 

KKC Předmluva, čl. 11-17

3. 11. 

Písmo svaté: Gn 2,3-25

27. 10. 

KKC Předmluva, čl. 4-10

20. 10. 

Písmo svaté: Gn 1,14-2,3

13. 10. 

KKC Předmluva, čl. 1-3

6. 10. 

Písmo svaté: Gn 1,1-13

29. 9. 

Katechismus 328-336 a 2850-2853. Dnes slavíme svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Proto jsme se věnovali tématu duchových bytostí vč. andělů a démonů. Aktuální téma z důvodu naivity mnoha lidí a zálibě v ezoterice - anděl, který nevede ke Kristu a Církvi, není dobrý anděl, i kdyby dělal zázraky! Biblické odkazy k archandělům: sv. Michael „Kdo jako Bůh?“ Dan 10,13.21; Dan 12,1; Jud 9; Zj 12,7. Sv. Gabriel „Bůh ukázal svou sílu“ Dan 8,16-19; 9,21-10,21  Lk 1,18-20; 1,28-38 a sv. Rafel „Bůh uzdravil“ (uzdravuje) doprovází Tobiáše, syna Tobitova, viz Tob 4,1nn.

22. 9. 

Písmo svaté - autorství - sám Bůh promlouvá skrze konkrétní svatopisce, vznik a formování, originální jazyky a překlady, kumránské svitky. Orientace v Bibli - knihy, kapitoly, verše. Písmo svaté je slovo Boží! 

15. 9.   

Jak budou setkání probíhat  2. Dva pilíře víry církve - Písmo sv. a Tradice. Vyznání víry a katechismy. 3. Čtyři pilíře života křesťana - liturgia, koinonia, diakonia a martyria