Výuka náboženství pro děti a mládež - 2. pololetí únor 2021 - červen 2021 ve Zruči nad Sázavou.

Ponděli

v 14:15 hod. - příprava k prvnímu sv. přijímání

v 15:00 hod. - první skupina

v 17:00 hod. - druhá skupina

ÚNOR:                        

BŘEZEN:                       

DUBEN:                

KVĚTEN:            

ČERVEN:                      

Úterý

v 17:00 hod. - třetÍ skupina

ÚNOR:                        

BŘEZEN:                       

DUBEN:             

KVĚTEN:                

ČERVEN:                      

Úterý

v 19:00 hod. - mládež

ÚNOR:                           

BŘEZEN:                        

DUBEN: 

KVĚTEN:                              

ČERVEN:                       

 

Výuka náboženství bude probíhat na faře ve Zruči nad Sázavou, Ke Kostelu 3.