Kdo z chlapců nebo mužů chce chodit ministrovat - tedy sloužit pomocí u oltáře při mši svaté nebo jiných obřadech, ať přijde alespoň deset minut předem do sakristie. Pokud zatím nic neumí, nevadí, naučíme. Jedinou podmínkou je slušné chování a oblečení vhodné do kostela. Pokud se chlapec sám bojí, může ho alespoň zpočátku doprovázet tatínek.