Předseda:

P.ThLic. Jaroslaw Scieraszewski

Zvoleni:

 

Jmenováni administrátorem:

 

Zápis ze zasedání Pastorační farní rady ze dne