Předseda:

farář farnosti

Členové:

 Libuše Majorová

Eva Setničková

Marta Vlasáková

 

Ekonomická farní rada (EFR) jmenovaná 5. října 2021 na dobu třech let.