Bůh ve svém nejvnitřnějším světě žije vztahem Otce k Synu a Syna k Otci. Tento intenzivní vztah "vydechuje" Ducha Svatého, třetí Božskou osobu. Bůh Otec miluje, proto dává impulz ke vzniku světa, k životu každého člověka. Ale všechno co můžeme vidět při stvoření, vykoupení či oslavení je darem celého Boha, který své dílo miluje a nikoli nenávidí!


1. Pobožnosti k Božskému Srdci Ježíšovu se budou konat po mši sv. 

                                

2. Liturgický kalendář:

 v sobotu - památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

příští neděli - slavnost Těla a Krve Páně - v kostele ve Zruči n/S. mše sv. v 8:30 hod. a po mši sv. bude následovat eucharistická procesí kolem kostela

 

 3. V pátek 12. června v 19:00 hod. na faře ve Zruči n/S. se bude konat posezení Pastorační a Ekonomické farní rady.

 
4. V sobotu 13. června v 10:00 hod. v kostele ve Zruči n/S. se budeme modlit fatimský růženec. Všichni jste na tuto krásnou modlitbu zváni.

 

5. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

4.  Minulý  pátek v kostele ve Zruči n/S. jsme se rozloučili se zesnulou Vlastou Vondenovou.

Odpočinutí věčné dej ji  Pane! A světlo věčné ať jí svítí! Ať odpočívá ve svatém pokoji!
5. Vláda ČR
změnila své rozchodnutí a bohoslužby za účasti 300 osob jsou povolené od 25. května 2020.

                                                                                     

5. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

  1.  V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  5. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
  6. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty;
  7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  8. Až do odvolání je zrušen veškery další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
  9. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
  10. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 


 

 
 


 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 


 

  


   

 


 

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800