Každé slavení eucharistie je naším díkůčiněním Bohu Otci ve společenství s Kristem, jeho Synem, skrze Ducha Svatého. Je to Ježíšova oběť, její připomínka i zpřítomnění. K této oběti se každý z nás připojuje. Zvěstujeme při ní Kristovou smrt, vyznáváme jeho vzkříšení a očekáváme jeho příchod. Rozměry našeho času tím dostávají charakter věčnosti - minulost, přítomnost i budoucnost se totiž odehrávají v jediném okamžiku. Uvědomujeme si, že díkůčinění, oběť, zvěstování, vyznávání i očekávání se pak mají realizovat i všude tam, kde jsme. Mši sv. a život totiž nelze oddělovat. Nezapomeňme, že z jednoho okamžiku našeho života vstoupíme do věčnosti.


1. Mše sv. - ve všední dny ve Zruči n/S. se budou konat v kapli (farní budova - Ke Kostelu 8).

 2. V pátek po mši sv. v kapli ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství.                                                                                                                         

3.   V tomto týdnu výuka náboženství pro děti dle pravidelného pořádku

 

4.  Liturgický kalendář:                                                                               ve čtvrtek - památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě                          v pátek - památka sv. cecílie, panny a mučednice                                   příští neděli - slavnost Ježíše Krista Krále

       

5. Úmysly na mše sv. na rok 2020 můžete hlásit v sakristii nebo v kanceláři.                                                                                   

                                                                                                    

6. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.


 

 
 


 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 


 

  


   

 


 

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800