Jak vypadá Boží království a našich podmínkách a v naší situaci? Taková představa se může radikálně lišit od představy Boží. Jak to ale zjistit? Dnešní texty Písma svatého nabízejí určité vodítko postavené na praktických událostech. V prvním čtení (Mdr 2,12-20) je výsměch křivých lidí, kteří se vysmívají spravedlivému. Ve druhém čtení (Jak 3,16-4,3) je kritizována farnost (komunita) za pokrytectví. A konečně v evangeliu (Mk 9,30-37) učedníci vůbec neposlouchají, a tedy nechápou, co vlastně znamená být Mesiášem.


1. V pátek po mši svaté v kostele ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství.


2. Liturgický kalendář:

 ve středu - památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

ve čtvrtek - památka sv. Vincence z Paula, kněze

v pátek - slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - v tento den není půst (viz pořad bohoslužeb)

v sobotu - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů


3. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti dle pravidelného pořádku.

 

4. Příští neděli 30. září při bohoslužbách se bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství. 

 


 

 
5. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 


 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 


 

  


   

 


 

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800