Dnešní neděle je nesena tématem povolání k hlásání Boží zvěsti. Ale pozoruhodné bude povolání nikoli profesionálů, ale laiků. Budeme sledovat, jak Bůh povolával "laiky" již dávno před Kristem (Am 7,12 - 15), ale stejně tak i Pán Ježíš takové pověření dělal (Mk 6,7-13). Proto je dnešní neděle důvodem k modlitbě za laiky, kteří jsou Pánem zavoláni ke službě slova, jako jsou katecheté a mnozí další.


1. V pátek po mši svaté v kostele ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství.


2. Liturgický kalendář:

 v pondělí - památka Panny Marie Karmelské 


3. V pátek 20. července v 16:45  hod. na faře ve Zruči n/S. se budou konat modlitby matek a otců. 


4. Příští neděli 22. července v souladu s usnesením Pastorační farní rady při bohoslužbách se bude konat sbírka: ve Zruči n/S. na další opravu areálu fary a opravu fasády kostele; v Kácově na opravu krovu a střechy nad presbytářem kostela; v Souticích na další opravu kostela. 


5.  V pondělí 23. července se zastaví na nocleh ve Zruči n/S. pěší poutníci putující do Slavkovic. Poutníci mají s sebou karimatku a spacák, a tak pro ně nejsou nutné postele. Bylo by dobré, aby se měli kde umýt, když pijdou po celodenním pěším putování. Velmi prosím, pokud někdo může poutníkům poskytnout nocleh, aby se přihlásil v sakristii nebo v kanceláři.

6. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 


 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 


 

  


   

 


 

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800