Svátkem Křtu Páně končí v liturgickém kalendáři období Vánoc. V souvislosti s Ježíšovým křtem, ve kterém sa naplno ukázala jeho solidarita s námi hříšníky, uvažujeme o našem křtu, kdy jsme se my, nebo naši zástupci za nás odříkali zla a rozhodovali se pro Boha v Kristu. Svou solidaritou Bůh jednoznačně ukázal, že stojí na straně nás, hříšníků. My nyní začínáme nový rok, máme před sebou úsek času života. Budeme úspěšní, pokud se taky my znovu postavíme na stranu Boha, pokud mu umožníme, aby se on představil v našich postojích a v našem jednání. 

 

1. Mše sv. ve všední dny ve Zruči n/S. se budou konat v kapli. 

 V pátek po mši sv. v kapli ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství.

2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti dle pravidelného pořádku.

3. Liturgický kalendář: 
ve čtvrtek - památka sv. Antonína, opata

v pátek - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

4. Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

5. Velmi děkuji koledníkům, kteří ve Zruči n/S. vybírali peníze na Tříkrálovou sbírku. Bylo celkem vybráno 16 413 Kč. Velmi děkuji těm, kteří přispěli na tento účel.

6. Pokud bude zájem, mohl by pan biskup letos udělit svátost biřmování. Svátost biřmování tvoří společně s křtem a eucharistií jednotný celek, bez přijetí této svátosti zůstává uvedení do křesťanského života nedokončené. Proto biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který je dosud nepřijal. Před udělením této svátosti se má konat příprava. Ta má vést křesťana k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem Svatým, s jeho působením a s jeho dary. Má křesťana vést k apoštolské odpovědnosti a hlubšímu vědomí své příslušnosti ke Kristově církvi i k farnímu společenství. V naší farnosti bude probíhat příprava, v kostele ve Zruči n/S. Zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 31. ledna 2019 v kanceláři nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                      


 

 

 

 


 

 

 
7. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 


 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 


 

  


   

 


 

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800