Přítomni: P.ThLic Jaroslaw Scieraszewski

pan Bohuslav Vlasák, Jiří Dojava, Jaroslav Čech, Jaroslav Jelínek

paní Anežka Kuklínková, Libuše Majorová, Marta Vlasáková, Eva Setničková, Mgr. Dana Radilová, MUDr. Květuše Šandová

Omluveni: pan Antonín Setnička, Jan Jelínek


Pastorační farní rada projednala následující body:


1) uvedení Pastorační farní rady (dále jen PFR) do nového funkčního období. Seznámení P. ThLic. Jaroslawa Scieraszewského s funkcí a činností PFR, jejími právy a úkoly.

Složení PFR: předseda P.ThLic Jaroslaw Scieraszewski

                   místopředseda: Jaroslav Čech 

                   sekretář: MUDr. Květuše Šandová 

2)Poděkování Ekonomické farní radě za dlouholetou pomoc při počítání peněz ze sbírek v kostelích zručské farnosti.

3) Úkoly PFR -spolupráce při hledání kandidátů na kostelníka a varhaníka ve Zruči a  kostelníka v Kácově.

4) V letošním roce proběhne Světový den mládeže v Krakově od 20. do 31. července 2016. Česká biskupská konference se v rámci Svatého roku milosrdenství rozhodla uspořádat Národní pouť do polského Krakova dne 28.5.2016.

      Předseda navrhuje termín pouti do Polska od 25. do 28.5.2016. Navštívit Wadowice, Kalwarie Zebrzydowskou a 28.5.2016 se zúčastnit Národní pouti v Krakově. PFR souhlasí.

5) Dle dekretu vydaného papežem se má na Zelený čtvrtek konat ve

farnostech obřad umývání nohou.

6) 19.4.2016 proběhne ve zručské farnosti vikariátní konference-tentokrát v Kácově.

7) V rámci restituce je vrácena orná půda v k.ú. Soutice. Budou podepsány pachtovní smlouvy. 

8) Příští zasedání PFR se uskuteční v květnu 2016.

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800